Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Coñécenos

Coñécenos

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é un organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social. O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, forman o Sistema Nacional de Emprego co fin de contribuír ao desenvolvemento da política de emprego, xestionar o sistema de protección por desemprego e garantir a información sobre o mercado de traballo. 

Coñécenos Toda a información

Comunicación Institucional

O interese do cidadán guía a comunicación institucional do SEPE. Desde as canles institucionais do organismo, o obxectivo é reforzar a comunicación co público obxectivo, mellorar a información sobre prestacións, servizos e estratexias do SEPE. Ademais, escóitaa activa da cidadanía é unha das prioridades do organismo para mellorar o servizo que ofrecemos. 

Comunicación Institucional Toda a información

O Observatorio das Ocupacións

No Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) analizamos a situación, tendencias e necesidades formativas do mercado laboral e propiciar o seu coñecemento a entidades, axentes sociais, institucións e cidadáns. Ademais, participamos en conferencias, relatorios, xornadas e foros sobre mercado de traballo e colaboramos cos Servizos Públicos de Emprego autonómicos e con outros organismos. 

O Observatorio das Ocupacións Toda a información

Estatísticas

Neste espazo podes consultar as estatísticas de emprego, contratos e prestacións por desemprego. Desde o mes de maio do ano 2005 , a estatística de emprego confecciónase de acordo á metodoloxía establecida no Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego. Tamén se atopan dispoñibles as series históricas de emprego e contratos desde 1996 en: Movemento Laboral Rexistrado (MITES). 

Estatísticas Toda a información

Accións para a Igualdade de Xénero

A transversalidade de xénero implica actuar sobre procedementos e métodos de traballo dunha forma definitiva e non puntual. Desde o SEPE púxose en marcha un programa nesta materia decidido a integrar a perspectiva de xénero nas políticas activas de emprego, as cales son un elemento indispensable para a consecución da igualdade real e efectiva.

Accións para a Igualdade de Xénero Toda a información