FIBEST 2017 - FORO DE EMPREGO DE VALLADOLID

15 de marzo de 2017

Visita da comitiva de inauguración ao estand do SEPE
O 15 de marzo de tivo 2017 lugar no Campus Esgueva da Universidade de Valladolid unha nova edición do Foro de Emprego FiBEST, evento organizado desde hai 18 anos pola asociación BEST Valladolid, grupo local de BEST (Board or European Students of Technology), asociación internacional sen ánimo de lucro formada por estudantes de carreiras tecnolóxicas presente en universidades 95 de países 33 por toda Europa.O foro celébrase co principal obxectivo de ofrecer aos estudantes e recentemente graduados da Universidade de Valladolid a oportunidade de relacionarse coas empresas e institucións máis relevantes do ámbito nacional e europeo e permitirlles un achegamento ao mundo empresarial.Unha vez máis, o Servizo Público de Emprego Estatal SEPE estivo presente no evento, xunto con outras entidades e organismos públicos, como o Ministerio de Defensa, o Servizo Público de Emprego de Castela e León (ECYL), a Deputación Provincial de Valladolid e o Concello de Valladolid.Como en anteriores ocasións, o estand do SEPE estivo atendido permanentemente por persoal da súa Dirección Provincial en Valladolid baixo a supervisión do seu Director Provincial, Francisco José de Lucas Praza, e nel informouse aos estudantes sobre o organismo, o Observatorio das ocupacións, a Formación profesional dual, os Contratos formativos, os Certificados de profesionalidade, a Garantía Xuvenil e o Portal único de emprego “Emprégache” .Esta edición contou coa participación de máis de empresas, 40 que puideron promocionarse dentro da comunidade universitaria dando a coñecer a súa actividade, as súas ofertas e os seus programas formativos. Ademais, puideron coñecer a realidade académica do momento, ao establecer un contacto directo e próximo tanto cos titulados e alumnos dos últimos cursos como cos demais membros da comunidade universitaria, así como reforzar vínculos con outras empresas do sector para potenciar novas vías de relación e comunicación entre profesionais.Previamente ás entrevistas persoais que os candidatos puideron ter na zona expositiva de casetas, os alumnos tiveron a oportunidade de participar nos procesos virtuais de selección, pois  a web do foro permitiu que as empresas presentasen nela as súas ofertas con anterioridade ao evento e que os alumnos puidesen presentar os seus currículos ás empresas nas que estivesen interesados.Na mesma plataforma en liña os estudantes puideron coñecer todas as actividades que se desenvolveron paralelamente tanto o día do evento como nos días previos, tales como conferencias, talleres, e almorzos de empresa.