AULA 2019

27 de marzo de 2019

Aula 2019 celebrouse dentro do Salón Internacional do Estudante e da Oferta Educativa

O Salón internacional do Estudante e da Oferta Educativa, AULA, celebrouse do 27 31 ao de marzo de en 2019 o Recinto Feiral Juan Carlos I,  IFEMA de Madrid. Organizada por IFEMA perfílase como a mellor plataforma para o asesoramento e a orientación profesional dos estudantes, así como unha valiosa ferramenta de información para profesores, educadores e outros axentes do sector.

AULA enmárcase dentro da Semana da Educación xunto con outras convocatorias como o Salón internacional de Posgrao e Formación Continua, o Salón internacional do Material Educativo INTERDIAC e CONGRESO REDE, o Congreso e a Feira Profesional EXPOLEARNING, SCHOOLSDAY e Madrid pola Ciencia e a Innovación.

A Semana da Educación, e por tanto, AULA, foi inaugurada pola Ministra de Educación e Formación profesional, Dna Isabel Celaá e polo Ministro de Ciencia, innovación e Universidades, D. Pedro Duque, contando ademais coa presenza da Secretaria de Estado de Emprego, Yolanda Valdeolivas García e o Director Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy.

Á Semana da Educación acudiron máis de . 170000 visitantes destacando preto de . 16000 profesionais da educación e máis de . 72000 familias e alumnos en visita individual. En canto aos centros educativos que acudiron á cita, 57% eran públicos, 24% concertados e 19% privados.

Polo que respecta ao SEPE e a súa participación en AULA, centrouse en ofrecer información relativa aos certificados de profesionalidade, contratos para a formación e a aprendizaxe, observatorio das ocupacións cos perfís profesionais e as necesidades formativas, Garantía Xuvenil e Plan de Choque polo Emprego Novo 2019-2021, tendo como público  destinatario aos orientadores, profesionais da educación, e alumnos tanto de º 4de ESO e Bacharel como de º 1e 2º de Formación Profesional.