FEIRA DE EMPREGO DA UNIVERSIDADE DE SEVILLA 2019

23 e 24 de outubro

Feria de Empleo de Sevilla
Los pasados 23 y 24 de octubre se celebró la Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla

A sexta edición da Feira de Emprego da Universidade de Sevilla celebrouse os días 23 e 24 de outubro no Complexo Deportivo Pirotecnia onde confluíron estudantes universitarios e máis de empresas 40 para mellorar as opcións de ocupabilidad.

Este ano contouse coa presenza do director provincial, Enrique González González, na apertura da Feira, así como no desenvolvemento dun relatorio sobre as competencias do SEPE e a súa relación co Mercado Laboral. No devandita relatorio, o director provincial fixo especial mención á Unidade do Observatorio das ocupacións e a importancia das súas publicacións e estudos, centrándose entre outros, nos Perfís da Oferta.

O perfil medio das persoas atendidas é o de estudante universitario de último ano que demanda información sobre ofertas de emprego, prácticas, información do mercado de traballo e, en xeral, todo  o relativo á súa incorporación laboral e perspectivas profesionais. Doutra banda, este ano percibiuse a afluencia de persoas de nacionalidade estranxeira que se atopan realizando másteres de especialización en España, así como tamén se atendeu a outros colectivos (maioritariamente desempregados con estudos superiores).

Respecto da actividade desenvolvida polo persoal da Dirección Provincial do SEPE en Sevilla, informouse as persoas sobre as diferentes opcións dispoñibles para a súa incorporación ao mercado de traballo, tales como, Portal de emprego Emprégache, Rede EURES, información sobre o Mercado de Traballo das Persoas Tituladas, Perfís da Oferta de emprego e en xeral de todos os produtos do Observatorio das Ocupacións adecuados ao perfil das persoas usuarias, incidindo na utilización da páxina web e das ferramentas telemáticas que  o SEPE pon a disposición da cidadanía.

Galería de fotos da Feira de Emprego da Universidade de Sevilla 2019