Sede electrónica

JOBarcelona 2019

O 19 de marzo de , 2019celebrouse o VIN Congreso Internacional de Emprego e Orientación Profesional para universitarios e titulados de todas as universidades públicas e privadas, no Palau de Congressos de Catalunya, Avenida Diagonal, 661 (zona universitaria), de Barcelona.

Este congreso baixo a denominación de JOBarcelona 2019 constitúese como un punto de encontro e de referencia tanto para os profesionais de recursos humanos e orientación profesional como para os candidatos. En definitiva é un lugar onde as empresas atopan o mellor talento e os candidatos teñen a oportunidade de coñecelas mellor e acceder a todas as oportunidades profesionais que estas lles ofrecen.

No evento participaron 120 empresas e institucións como o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e a Diputació de Barcelona, rexistrando máis de . 11900 visitantes. levaron a cabo conferencias de competencias, de orientación profesional, de emprendimiento, talleres de mindfulness “”,” workshops” e asesoramentos individualizados de orientación, xerando preto de . 3700 oportunidades profesionais.

O SEPE estivo representado ademais de por o Director Provincial de Barcelona, Víctor Santa-Bárbara Rupérez, polo Director Xeral do SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, pola Subdirectora Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Xurídica, María Antonia Agudo Riaza, entre outros integrantes do Organismo.