Sede electrónica

Direccións Provinciais

 

O Director Provincial, sen prexuízo da súa dependencia funcional do Director/a Xeneral, velará polo cumprimento dos fins do Servizo Público de Emprego Estatal no ámbito provincial.

Localizador Direccións Provinciais