Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirectora Xeral:
Dna. Angelines Turón Turón

C/.Condesa de Venadito, 9 -28027- MADRID.
Teléfono: 91 585 96 93 / 95      
Fax: 91 377 13 01

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

      a) Dirixir o centro de explotación de tecnoloxías da información garantindo a produción e dispoñibilidade dos sistemas de información e comunicacións, do mesmo xeito que a calidade do servizo, a evolución tecnolóxica e a seguridade física e lóxica dos devanditos sistemas.

      b) Planificar, desenvolver, implementar e manter as bases de datos de prestacións por desemprego e doutros ámbitos competenciais do organismo, así como as aplicacións informáticas para a xestión e control das mesmas e os servizos de Administración Electrónica.

      c) Planificar, desenvolver, implementar e manter os sistemas de análises da información que faciliten os estudos e a análise do mercado laboral, así como a elaboración de estatísticas.

      d) Definir, avaliar, instalar e manter todos os compoñentes tecnolóxicos, tanto físicos como lóxicos, dos servizos centrais e periféricos do organismo.

      e) Coordinar as Unidades Informáticas Provinciais para a explotación, xestión e mantemento dos sistemas informáticos dos servizos periféricos.

      f) Deseñar, xestionar e manter a rede de comunicacións do organismo e a rede que permite a interconexión de todos os servizos públicos de emprego autonómico e estatal.

      g) Determinar as necesidades de adquisición de bens e servizos de tecnoloxías da información e comunicacións, elaborando os correspondentes expedientes para a obtención dos informes preceptivos dos diferentes órganos colexiados e a súa posterior proposta de tramitación económico-administrativa.

      h) Manter a base de datos estatal do sistema de información dos servizos públicos de emprego que garanta o rexistro público de ofertas, demandas e contratos, o observatorio das ocupacións e as estatísticas en materia de emprego a nivel estatal.

      i) Manter a existencia dun sitio común na rede telemática que posibilite o coñecemento polos cidadáns das ofertas, demandas de emprego e oportunidades de formación existentes en todo o territorio do Estado, así como no resto dos países do Espazo Económico Europeo.

      j) Desenvolver, implementar e manter o sistema de información estatal que permite compartir e integrar a información e xestión de todos os servizos públicos de emprego, facilitando as aplicacións informáticas que garantan aos servizos públicos de emprego autonómicos a existencia dun sistema de información para a xestión das políticas activas.