MEDIDAS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL 2019

Nesta publicación do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social especifícanse o conxunto de medidas adoptadas durante 2019 en relación ao as condicións laborais da Seguridade Social.