Sede electrónica

Bonificacións e Reducións a para a Conciliación da Vida Persoal, Laboral e Familiar

Contratos de duración determinada que se celebren con persoas desempregadas para substituír a persoas traballadoras en determinados supostos (risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, nacemento e coidado do menor ou a menor ou exercicio corresponsable do coidado do menor ou da menor lactante)

Rexistrados como demandantes de emprego e menores de 30 anos.

Contía: 366 euros/mes.

Duración: mentres dure a substitución.

Normativa: artigo 17 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contratos de substitución para substituír a traballadoras vítimas de violencia de xénero e vítimas de violencia sexual que suspendesen o seu contrato exercitando o seu dereito á mobilidade xeográfica ou cambio de centro de traballo

Bonificación do 100 % da cota empresarial á Seguridade Social por continxencias comúns.

Duración: mentres dure a substitución. No caso de mobilidade xeográfica ou cambio de centro de traballo a duración máxima será de meses.. 6

Normativa:

Lei Orgánica 10/2022, de de 6 setembro, de garantía integral da liberdade sexual.

Lei Orgánica 1/2004, de de 28 decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

Disposición adicional novena do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificacións na cotización das persoas traballadoras substituídas durante as situacións de nacemento e coidado do menor ou a menor, exercicio corresponsable do coidado do menor ou da menor lactante, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural

Contía: 366 euros/mes.

Duración: mentres dure a substitución.

Normativa: artigo 18 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023