GUÍA DE BONIFICACIÓNS/REDUCCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL

2022

Portada Bonificaciones y Reducciones a la Contratación Laboral

A Guía de Bonificacións / Reducións recolle toda a normativa vixente en materia de incentivos á contratación.

Orientada a satisfacer a demanda de información por parte dos usuarios e polos distintos axentes que operan no noso mercado de traballo, ofrece a información estruturada por modalidade de contrato, colectivo ao que pertenza o traballador e tipo de empresa.

NOTA: Esta guía recolle as modificacións lexislativas adoptadas pola situación excepcional do COVID- 19 .