Sede electrónica

Bonificacións e Reducións á Contratación de Traballadores Procedentes de Empresas de Traballo Temporal

Contrato indefinido pola empresa usuaria de persoas traballadoras procedentes dunha ETT que estivesen contratados baixo a modalidade de Formación en Alternancia

Contía:

  • Homes: 128 euros/mes.
  • Mulleres: 147 euros/mes.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 24 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023