Sede electrónica

Bonificacións e Reducións a Victimas

Vítimas de trata de seres humanos

Contía:contrato indefinido, 128 euros/mes.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 16 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Vítimas da violencia de xénero

Rexistradas como demandantes de emprego.

Contía:contrato indefinido, 128 euros/mes.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 16 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Vítimas do terrorismo

Contía: contrato indefinido, 128 euros/mes.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 22 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Vítimas de violencia sexual con fins tanto de explotación sexual como laboral

Contía:contrato indefinido, 128 euros/mes.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 16 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Persoas en situación de exclusión social con carácter xeral

Contía:contrato indefinido, 128 euros/mes.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 20.1 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Procedentes dunha empresa de inserción

Contía: contrato indefinido,

  • 147 euros/mes primeiro ano..
  • 120 euros/mes do segundo ao cuarto ano.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 20 . 2 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contratos formalizados por empresas de inserción para persoas rexistradas como demandantes de emprego menores de anos 30 ou de anos 35 se son persoas con discapacidade

Contía: bonificación 147 euros/mes.

Duración:

  • Contrato indefinido, 3 anos
  • Contrato temporal, durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

Lei 44/2007, de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción.

Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Disposición adicional sexta do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contratos formalizados por empresas de inserción para persoas rexistradas como demandantes de emprego maiores de 30 anos

Contía anual: bonificación de 850 euros.

Duración: contrato indefinido 3 anos; contrato temporal, durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023