Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Nou

Autoevalua les teves competències personals amb: Competències personals per a l'ocupació

Quaderns del Mercat de Treball

Quaderns del Mercat de Treball reprèn la seva marxa després de diversos anys sense publicar-se i torna renovada i en format digitalamb l'objectiu difondre, compartir i incentivar la recerca, l'anàlisi i la informaciósobre el mercat de treball

Està publicació, que tindrà una periodicitat semestral, aborda temes vinculats al comportament del mercat de treball, considerant tant la seva evolució, fenòmens i tendències com a aspectes metodològics per a la seva anàlisi, tot això des de diverses perspectives, visions i àmbits territorials

Què fem?

L'Observatori de les Ocupacions del SEPE proporciona informacióactualitzada del mercat de treball, amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat dels treballadors i de contribuir a una major competitivitat de les empreses. Per elaborar aquesta informació estudiem:

 • Lasituació del mercat de treballa nivell estatal, provincial i municipal, des de diverses dimensions de caràcter quantitatiu i qualitatiu: una general i una altra especialitzada en col·lectius de persones que té especial interès per la seva peculiar situació en l'ocupació: joves menors d'anys, 30 dones, persones amb discapacitat, persones estrangeres i persones majors d'anys. 45
 • Elsperfils professionals de les ofertespresents als portals d'ocupació, per donar a conèixer la caracterització dels llocs de treball i les noves competències laborals requerides
 • Lestendències de l'ocupacióen les activitats econòmiques millor posicionades al mercat laboral, indicadors laborals de les ocupacions i de les activitats econòmiques amb major contractació.
 • Lasituació del mercat de treball dels sectors productius amb millor tendència en l'ocupació.
 • L'ajustentre l'oferta d'ocupació i la demandade treball
 • Les dades de contractació i desocupació de les ocupacions i delstitulats universitaris i en Formació Professional.
 • Lescompetències toveso soft skills més demandades per les empreses per cobrir els seus llocs de treball. Aquest estudi ha conclòs amb la realització d'un qüestionari d'autodiagnòstic en línia: ComPersonal.
 • Anàlisi dels canvis que es produeixen al mercat de treball per la incorporació d'innovacions, tant tecnològiques com a organitzatives. Aquestes modificacions són necessàries per avançar en competitivitat i modernització

L'Observatori de les Ocupacions (Fulla informativa) està compesto peruna  xarxa de tècnics del SEPE, distribuïts en els Serveis Centrals i en les Adreces Provincials, que treballen de forma coordinada.

Informes i altres publicacions

 • Informes de prospecció de les necessitats formatives de les ocupacions (anual)
 • Els Perfils de l'Oferta d'Ocupació (anual).
 • Informes de Mercat de Treball, en l'àmbit estatal i provincial (anuals).
 • Informes de Mercat de Treball de col·lectius d'interès per a l'ocupació, àmbit estatal i provincial (anual): dones, joves, persones amb discapacitat, majors d'anys, 45 estrangers.
 • Butlletí de Mercat de Treball municipal (anual)
 • Revesteixi Quaderns del Mercat de Treball. Revista semestral digital
 • Fitxes de Mercat de Treball dels Titulats Universitaris i de Formació Professional (anuals/ mensuals).
 • Dades del Mercat de Treball de les Ocupacions (anuals/mensuals).
 • Informes de tendències del mercat de treball (anual)
 • Informes de l'ajust entre l'oferta i la demanda d'ocupació (anual)
 • Fitxes d'Ocupacions i Activitats Econòmiques amb Tendència Positiva en la Contractació, àmbit estatal i provincial (anuals/mensuals).
 • Referents d'Informació del Mercat de Treball (RMT) (mensuals/anuals): indicadors més rellevants del mercat de treball
 • Dades Bàsiques de Mobilitat (DBM): contractació i mobilitat geogràfica així com sectorial i ocupacional a Espanya, àmbit estatal, autonòmic i provincial (anual).
 • Butlletí Trimestral de Mercat de Treball (BTM), àmbit estatal, autonòmic i provincial (trimestral).
 • Catàleg d'ocupacions per visibilitzar la bretxa de gènere
 • Informes del empleo en sectores productivos en España: Energias renovables, Turismo, Logística, etc.
 • Informe i Qüestionari d'autodiagnòstic de competències personals (ComPersonal) que permet autoevaluar les habilitats/habilitats "toves" més demandades pels ocupadors.