Seu electrónica

Quaderns del Mercat de Treball

Quaderns del Mercat de Treball reprèn de nou la seva marxa després de diversos anys sense publicar-se. Torna en format digitalamb l'objectiu difondre, compartir i incentivar la recerca, l'anàlisi i la informaciósobre el mercat de treball

Està publicació, que tindrà una periodicitat semestral, aporta una mirada sobre la realitat laboral amb diferents perspectives, amb diversitat d'enfocaments i amb ulls experts que apropen el seu coneixement a la ciutadania.

En aquest enllaç pots accedir a la publicació.

Què fem?

  • Investiguem els requeriments que demanda el mercat de treball per a les activitats amb major presència o millors perspectives, fomentant la seva difusió perquè puguin constituir la base de les polítiques d'ocupació i formació.
  • Elaborem informes sobre el contingut de les ocupacions, sectors d'activitat, necessitats de formació i col·lectius d'interès per a l'ocupació, que mostren els seus trets actuals i la seva probable evolució.
  • Participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball i col·laborem amb els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres organismes nacionals i internacionals.

L'Observatori compta amb una xarxa de tècnics del SEPE, distribuïts en els Serveis Centrals i en les Adreces Provincials, que treballen de forma coordinada.

Descarrega la fulla informativa L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal