Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Portal Empra't

Cartera Común de Servicios del SNE

Cartera Comuna de Serveis del SNE

Els serveis de la Cartera Comuna del SNE, aprovada pel Reial decret 7 / 2015 , tenen com a finalitat ajudar als treballadors a trobar una ocupació adequada a les seves característiques i als ocupadors a contractar treballadors apropiats a les seves necessitats, facilitar la mobilitat professional i geogràfica a fi de corregir els desajustaments entre l'oferta i demanda d'ocupació, recollir i analitzar la situació i evolució del mercat de treball, vincular-se amb el sistema de protecció de la desocupació amb subjecció al compromís d'activitat i coordinar-se amb la resta de polítiques actives d'ocupació.

Les accions de la Cartera Comuna del Sistema Nacional d'Ocupació en aquesta matèria corresponen als Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes. Conforme al seu article 7 , els serveis inclosos són els següents:

  1. Servei d'orientació professional.
  2. Servei de col·locació i d'assessorament a empreses.
  3. Servei de formació i qualificació per a l'ocupació.
  4. Servei d'assessorament per a l'autoocupació i l'emprenedoria

Protocols

Guia tècnica per al desenvolupament dels protocols de la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació

Els protocols del Servei d'Orientació Professional són:

  1. Diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil
  2. Disseny de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació (IPE)
  3. Acompanyament personalitzat en el desenvolupament de l'itinerari i el compliment del compromís d'activitat
  4. Assessorament i ajuda tècnica addicional per a la definició del currículum i per a l'aplicació de tècniques per a la cerca activa d'ocupació
  5. Informació i assessorament addicional sobre la situació del mercat de treball, polítiques actives d'ocupació i serveis comuns i complementaris de la cartera i sobre l'oferta formativa i els programes
  6. Suport a la gestió de la mobilitat laboral

OPEAS (Orientació Professional per a l'Ocupació i Assistència a l'Autoocupació

L'Orientació Professional per a l'Ocupació i Assistència a l'Autoocupació (OPEAS) es realitza a través d'entitats col·laboradores. Aquestes entitats reben subvencions per reforçar les actuacions d'orientació segons la legislació vigent, actualment l'establerta en la Cartera de Serveis Comuns del SNE.

Els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes poden considerar aquestes actuacions com a programa comú, incloent-les en el seu corresponent pla anual d'ocupació i comunicant, a través del SISPE (Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació) els beneficiaris i pressupost previst i realitzat. A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla se segueix l'establert a la base normativa de les OPEAS.

La base normativa de l'Orientació Professional per a l'Ocupació i Assistència a l'Autoocupació, OPEAS, és la Ordre de 20 de gener de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència per a l'autoocupació.

A continuació tens una sèrie de tutorials en vídeo, es tracten de llistes de reproducció sobre una temàtica i cada reproductor de vídeo conté diversos tutorials. En el menú superior del vídeo pots accedir independientemetne a cadascun dels tutorials.

On cercar ocupació?

Aprendre i organitzar-se per cercar ocupació

Elaboració i tipus de currículum

Carta de presentació i l'entrevista

Emprendre un negoci