Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Pla de tornada a Espanya

Pla de Tornada a Espanya

El Pla de Tornada a Espanya neix sota la consideració d'una nova política pública, gestionada per la Secretaria d'Estat de Migracions, amb l'objectiu de crear i dinamitzar una comunitat d'emigrants que volen tornar. Mostrar-los que no estan sols, que són un col·lectiu social amb necessitats especials que l'administració vol atendre.

Aquest Pla inclou un total de 50 mesures encaminades a facilitar la tornada dels emigrants espanyols, agrupades en 6 grans categories:

  •     Suport per definir un projecte professional.
  •     Ajuda per planificar la volta i instal·lar-se.
  •     Creació d'espais per a la participació.
  •     Creació de l'ambient positiu per a la tornada.
  •     Acompanyament psicològic del procés migratori.
  •     Gestió col·laborativa i avaluació contínua del Pla.

Així mateix, el Pla de Xoc per l'Ocupació Jove 2019-2021 inclou entre les seves mesures, "Programes de tornada de talent i de suport a la mobilitat" dirigits a persones joves en l'exterior, que preveuen el suport a la contractació, a l'autoocupació, ajudes per a despeses de desplaçament i de primer allotjament, així com un procés d'acompanyament. Aquestes mesures es promouran des de l'àmbit de l'ocupació i per les administracions competents de les comunitats autònomes, amb la participació de l'Institut de la Joventut i entitats que treballen amb els treballadors que desitgen retornar a Espanya. Es constituiran xarxes de suport d'assistència als treballadors retornats, amb punts únics d'informació, intercanvi d'experiències, recursos disponibles per recolzar la tornada, ofertes d'ocupació, documentació administrativa i tota informació que pugui ser d'interès per als joves que vulguin tornar a Espanya. Es potenciarà la participació activa en aquesta xarxa de les empreses interessades a atreure talent de joves a l'estranger amb ofertes d'ocupació de qualitat. Aquesta xarxa s'emmarcarà en el projecte del Govern per atreure treballadors i treballadores actualment a l'estranger i que desitgen tornar. Les comunitats autònomes també tenen mesures i ajudes en les seves Planes de Tornada als quals es pot accedir des d'aquest Portal.