Seu electrónica

Puc cobrar atur i signar un contracte mercantil que no cotitza a la Seguretat Social i es retribueix solament mitjançant comissions?

No és compatible, ja que les prestacions i subsidis per desocupació són incompatibles amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui donar-se de alta obligatòriament en algun dels règims de la Seguretat Social, i independentment de la quantia de les retribucions.