Seu electrónica

On demano l'atur si viu en un país fronterer amb Espanya però treballava a Espanya? Quins requisits haig de complir, els de Espanya o els de el país on viu?

Si viu en un país fronterer amb Espanya però treballava a Espanya i finalitza el seu contracte, amb caràcter general, la prestació per desocupació s'aprovarà d'acord a la normativa del país on resideix. Per tant, en finalitzar el seu contracte a Espanya, haurà de sol·licitar la prestació per desocupació al país on resideixi.

Si suspèn la seva relació laboral o veu reduïda la seva jornada de treball per un expedient temporal de regulació d'ocupació, la competència la té Espanya, sempre que quedi a la disposició de l'empresa i dels serveis públics d'ocupació espanyols.

També és competent Espanya si vostè és una persona treballadora fixa discontínua i sol·licita la prestació per desocupació durant els períodes de desocupació entre campanyes.

Si és competent Espanya, pot demanar la prestació per desocupació: