Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com puc reprendre l'atur o el subsidi i quin termini tinc per fer-ho?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

La sol·licitud de represa de prestacions es pot presentar:

  • A través d'Internet, a la Seu Electrònicadel Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposis de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • Presencialment en la teva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.

En el cas que la teva prestació o subsidi s'hagi suspès per imposició de sanció per haver comès/fideïcomès una infracció lleu o greu de les establertes en la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Ordre Social, la represa s'efectuarà d'ofici pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, una vegada hagi transcorregut el període de sanció, sempre que la prestació o el subsidi no es trobi esgotat i estiguis inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.

Per reprendre la prestació o subsidi en els altres casos, hauràs de presentar la sol·licitud en el termini dels quinze dies hàbils següents a la finalització de la causa per la qual es va suspendre aquesta prestació o subsidi, sempre que et trobis en situació legal de desocupació, t'hagis inscrit com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i hagis reactivat l'acord d'activitat.

La represa es produirà a partir de que finalitzis la causa de suspensió. Suposarà tornar a percebre la prestació per desocupació pel període que et quedés (excepte en els casos de sanció) i amb la base reguladora i percentatge que et corresponguessin quan es va produir la suspensió.

Si presentes la sol·licitud fora de termini, la represa es produirà a partir d'aquesta sol·licitud, consumint-se tants dies de prestació com els transcorreguts des de la data en què s'hagués iniciat la represa (d'haver-se sol·licitat en termini) fins al dia anterior al que es presenta la sol·licitud, en el cas de represa de prestació contributiva, o fins al mateix dia si és una represa de subsidi.