Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Àmbit Nacional

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuació, pot consultar algunes de les convocatòries d'ajudes.

Convocant Descripció Dirigit a Inici Fi
Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) 135 contractes per a personal tècnic
Procés selectiu per a la formalització de 135 contractes per a personal tècnic amb destinació en diferents instituts, centres i unitats del CSIC, mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques, per a la promoció de l'ocupació jove.
Més informació
Joves 12/09/2019  
Cambres de comerç Pla de Mobilitat - PICE
El Pla de Mobilitat s'emmarca dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i està dissenyat per millorar l'ocupabilitat dels joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a través d'accions que fomenten la mobilitat transnacional en la Unió Europea.
Tenen un portal propi de vacants i busqueda d'ofertes a l'estranger.
Fires de mobilitat.
Més informació
Joves 01/01/2017 31/12/2023
Cambres de comerç Pla de Capacitació - PICE
El Pla de Capacitació s'emmarca dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), i ofereix una Formació en dues fases (troncal i específica) després d'una prèvia orientació vocacional. Així mateix, s'han dissenyat una sèrie de mesures i accions d'intermediació amb les empreses de cara a aconseguir la inserció laboral.
Més informació  
Joves  01/01/2015 31/12/2023
Cambres de comerç Pla de Contractació - PICE
A través de la seu electrònica poden consultar-se les convocatòries publicades per ajudar a la contractació i a l'emprenedoria dels joves que han/estan realitzant PICE.
Més informació
Empreses 01/01/2019 31/12/2019
Creu Vermella Espanyola Programa d'Activació, Orientació i acompanyament a Joves (Projecte prem)
Les activitats que es realitzen són les següents:
1.- Motivación y activación de jóvenes a partir del autoconocimiento, identificación de intereses profesionales y experiencias cercanas que les animen a formarse y/o incorporarse al mercado laboral.
2.- Orientació vocacional i professional que acompanyi al jove en la presa de decisions que afectin al seu futur professional i els dotin d'eines per a la cerca activa d'ocupació de manera autònoma i col·laborativa.
3.- Assessorament i acompanyament en la cerca d'ocupació que permetin la seva transició al mercat de treball.
Més informació
Joves 01/02/2018 31/12/2022
Creu Vermella Espanyola Segones oportunitats per aprendre
Aquest programa reforça l'ocupabilitat i les competències professionals de les i els joves en dificultat social adscrits al Sistema de Garantia Juvenil, a través de formació per a l'ocupació i/o tornada a sistemes d'educació o formació.
Més informació
Joves 01/02/2018 31/12/2022
Fundació Secretariat Gitano Programa Accedir
Programa d'intermediació laboral per aconseguir la incorporacion efectiva de la poblacion gitana a l'ocupació. Cada persona pot participar de les següents accions:
• Accions d'informació laboral personalitzada.
• Acciones de asesoramiento individualizado que buscan la activación y motivación hacía el mercado laboral, el retorno educativo, obtención del graduado en ESO.
• Accions de millora de les competències.
• Accions d'orientació professional i acompanyament en la cerca d'ocupació.
• Accions d'intermediació amb empreses.
Més informació
Joves 01/02/2018 01/12/2020
Fundació Secretariat Gitano Programa Aprendre Treballant
Accions per augmentar l'ocupabilitat, les competències professionals, bàsiques i transversals i la igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball de persones joves gitanes no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través d'iniciatives de formació. Cada persona pot participar de les següents accions:
• Accions de diagnòstic competencial.
• Accions de formació anomenades “Cadenes d'aprenentatge”.
• Acciones de formación dual APRENDER TRABAJANDO, que es un programa mixto de formación y empleo en un entorno laboral real.
• Accions d'intermediació amb empreses.
Més informació
 
Joves 01/02/2018 01/12/2020
Fundació Bancària La Caixa "La Caixa" Empro Jove
Subvencions a empreses per la contratacion d'almenys 6 mesos de joves inscrits en el SNGJ.
Més informació
Empreses 19/11/2018 15/03/2022
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Agència Estatal de Recerca) Ajudes per a la promoció de l'ocupació jove en R+D+I 2018
Concesión de ayudas, de una duración de dos años, para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D+I a través de su contratación laboral en universidades, organismos y entidades de investigación del sector público.
Més informació
Entitats 04/07/2019  
Ministerio de Política Territorial y Función Publica (D.G. de Cooperación Autonómica y Local) Projectes de formació i ocupabilitat per a Joves a nivell local
Convocatòria destinada a  entitats que realitzin activitats formatives constituents d'itineraris integrats per a la millora de la formació i l'ocupabilitat de les persones joves inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Entitats 01/09/2013 30/06/2019
Ministerio de Política Territorial y Función Publica (D.G. de Cooperación Autonómica y Local) Subvencions a entitats locals per afrontar el repte demogràfic
Convocatòria destinada a incentivar i promoure els projectes que augmentin l'ocupabilitat i l'emprenedoria de les persones joves que habitin o vagin a habitar en municipis que tinguin una població inferior o igual a 5000 . habitants, o una població compresa entre els 5001 . i els 10000 . habitants sempre que aquests últims presentin un saldo demogràfic negatiu en l'última dècada.
Més informació
Entitats 08/01/2019 31/12/2020
ONZE Itinerarios Personalizados e intermediación para personas jóvenes con discapacidad (Portal Talento)
Es desenvolupa per als joves un itinerari personalitzat valorant la trajectòria formatiu-laboral, capacitats i impacte en l'ocupabilitat.
S'organitzen cursos atenent a les necessitats prèviament detectades i relacionen a les empreses i les seves ofertes amb els joves a través del portal talent.
Més informació  
Joves    
RED.ES  Formació professionals digitals
Ofereix als joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil formació orientada a la indústria digital i els nous models de negoci en l'àmbit de les TIC.
Més informació
Joves 16/08/2017 31/10/2018
YMCA  Nmarcha: itineraris individualitzats d'Orientació
Nmarcha” es un programa dirigido a jóvenes de 16 a 29 años que actualmente no están estudiando ni trabajando, beneficiarios del Fichero de Garantía Juvenil, que quieren incorporarse al mundo laboral.
A través d'itineraris personalitzats d'orientació, li acompanyem en la seva cerca d'ocupació, facilitant-li l'accés a ofertes de treball, així com assessorament, entrenament en eines que milloraran les seves possibilitats d'aconseguir ocupació i desenvolupar la seva carrera professional.
Més informació
Joves 01/10/2018 31/08/2022
YMCA  Pots amb ESO: Segona oportunitat per a joves
Programa de formación dirigido a jóvenes de 16 a 29 años beneficiarios del Fichero de Garantía Juvenil  que actualmente no están estudiando ni trabajando.
Mitjançant itineraris formatius individualitzats i personalitzats, ajudem als/as participants a obtenir la qualificació en ESO o en un nivell equivalent.
Més informació
Joves 01/01/2019 31/08/2022
EOI Formació per a l'ocupació
Inclou diferents tipus de cursos de formació per a l'ocupació i la integració al mercat de treball en diferents Comunitats Autònomes per a joves inscrits en SNGJ.
Més informació
Joves DES DE Set 2019 FEBRER 2020 ( Cada curs té la seva durada). 
EOI Iniciativa emprenedora
Es tracta d'iniciatives desenvolupades en diferents zones d'Espanya encaminades a Ajudar a l'alumne en el disseny del seu model de negoci, amb una metodologia innovadora, perquè pugui engegar el seu projecte de forma àgil i eficaç.
Més informació
Joves DES DE Set 2019 OCTUBRE DE 2019 (Cada curs té la seva durada).