Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions a la Contractació de Treballadors Procedents d'empreses de Treball Temporal

Contracte indefinit per l'empresa usuària de persones treballadores procedents d'una ETT que haguessin estat contractats sota la modalitat de Formació en Alternança

Quantia:

  • Homes: 128 euros/mes.
  • Dones: 147 euros/mes.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 24 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023