Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacions i Reduccions després de la conversió d'un contracte en Indefinit

Conversió de contractes Formatius (Contracte per a la Formació en Alternança i Contracte Formatiu per a l'Obtenció de la Pràctica Professional)

La transformació en indefinits de contractes formatius (Contracte per a la Formació en Alternança i Contracte Formatiu per a l'Obtenció de la Pràctica Professional) a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització.

Quantia:

 • Homes: 128 euros/mes.
 • Dones: 147 euros/mes.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: Indefinida.

Normativa: article 24.1 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

 

Conversió de contractes de Relleu

La transformació en indefinits de contractes de relleu, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització.

Quantia:

 • Homes: 55 euros/mes.
 • Dones: 73 euros/mes.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: Indefinida.

Normativa: article 24.2 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Conversió de Contractes Temporals de Foment de l'Ocupació, Contractes per a l'Adquisició de la Pràctica Professional i de Formació en Alternança en Empreses Ordinàries per a persones amb discapacitat

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 •  Menors de 45 anys:
  •  Homes, 4.500 euros
  •  Dones, 5.350 euros.
 •  Majors de 45 anys:
  •  Homes i dones, 5.700 euros.

Discapacitat Severa

 •  Menors de 45 anys:
  •  Homes, 5.100 euros
  •  Dones, 5.950 euros.
 •  Majors de 45 anys:
  •  Homes i dones, 6.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Conversió: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Disposició addicional cinquena del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Bonificació per la transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries

La transformació de contractes temporals en el contracte per temps indefinit fix-discontinu regulat en l'article 16 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, donarà dret, a una bonificació en la cotització, quan la citada transformació correspongui a contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris.

La transformació en indefinits de contractes de relleu, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització.

Quantia:

 • Homes: 55 euros/mes.
 • Dones: 73 euros/mes.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: l'aplicació de les bonificacions es limitarà a les transformacions de contractes temporals en el contracte per temps indefinit fix-discontinu que es realitzin durant els dos primers anys posteriors a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

Normativa: article 29 i disposició addicional octava del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023