Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacions i Reduccions a Mates

Víctimes de tracta d'éssers humans

Quantia: contracte indefinit, 128 euros/mes.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 16 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Víctimes de la violència de gènere

Quantia:contracte indefinit, 128 euros/mes.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 16 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Víctimes del terrorisme

Quantia: contracte indefinit, 128 euros/mes.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 22 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Víctimes de violències sexuals tant amb finalitats d'explotació sexual com laboral

Quantia:contracte indefinit, 128 euros/mes.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 16 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Persones en situació d'exclusió social amb caràcter general

Quantia:contracte indefinit, 128 euros/mes.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 20.1 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Procedents d'una empresa d'inserció

Quantia: contracte indefinit,

  • 147 euros/mes primer any..
  • 120 euros/mes del segon al quart any.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 20.2 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Contractes formalitzats per empreses d'inserció per a persones inscrites com a demandants d'ocupació menors d'anys 30 o d'anys 35 si són persones amb discapacitat

Quantia: bonificació 147 euros/mes

Durada:

  • Contracte indefinit, 3 anys
  • Contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa:

Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Disposició addicional sisena del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Contractes formalitzats per empreses d'inserció per a persones inscrites com a demandants d'ocupació majors de 30 anys

Quantia anual: bonificació de 850 euros.

Durada: contracte indefinit 3 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023