Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

L'ocupació en el sector de les Energies Renovables a Espanya: situació i tendència

2023

Estudi sobre el sector de les Energies Renovables, en el qual s'inclouen activitats relacionades amb la fabricació, producció, transport i distribució d'energia elèctrica (hidroelèctrica, d'origen eòlic, solar i d'altres tipus), la comercialització, la instal·lació i els serveis tècnics d'enginyeria i assessorament, tenint en compte la classificació nacional d'activitats econòmiques, per delimitar l'àmbit d'estudi.

Partint de l'estudi realitzat en 2010 , s'aborda la situació actual, l'evolució i les tendències del mercat de treball, amb la finalitat de conèixer quins són les activitats i les ocupacions que tenen millors perspectives d'ocupació a curt i mig termini, així com les competències que requereixen les empreses i les necessitats de formació dels treballadors que s'originen com a conseqüència de la transició cap a un model econòmic més sostenible.

La finalitat de l'estudi és actualitzar la informació sobre el sector de les Energies Renovables, per contribuir a orientar l'oferta formativa, de manera que ajudi a millorar les oportunitats d'ocupació i a lluitar contra la desocupació.