Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball

El Servei Públic d'Ocupació Estatal aborda la situació del mercat de treball mitjançant informes específics elaborats per a tal fi. Tots aquests informes són resultat dels estudis que desenvolupa l'Observatori de les Ocupacions amb la finalitat de proporcionar a l'usuari una informació actualitzada i completa.

Aquest Butlletí Trimestral del Mercat de Treball recull els principals indicadors del mercat laboral, contenint informació sobri:

  • Afiliació a la Seguretat Social
  • Enquesta de Població Activa
  • Contractació
  • Atur registrat

Desglossats per:

  • Col·lectius
  • Sexe
  • Trams d'edat
  • Sectors d'activitat econòmica
  • Ocupacions

Tot això tant a nivell estatal com a autonòmic i provincial.

icono descarga

Descarrega aquesta publicació