Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Mobilitat geogràfica de la contractació a Espanya

El Servei Públic d'Ocupació Estatal té en l'Observatori de les Ocupacions un instrument dinàmic que permet conèixer quina és la situació i l'evolució del mercat laboral, així com els canvis conjunturals i estructurals que s'hi produeixen.

Dins aquest context s'enquadra l'informe "Dades bàsiques de mobilitat", l'objectiu del qual és mostrar les característiques de la mobilitat geogràfica dels treballadors per motius laborals a Espanya.

Aquest estudi es fa partint dels contractes registrats als serveis públics d'ocupació, dels quals es pot extreure informació sobre els fluxos de treballadors entre províncies o entre comunitats autònomes, i permet caracteritzar aquests àmbits geogràfics, en funció dels saldos, com a emissors o receptors en termes de contractació.

Índex

  • Presentació
  • Notes metodològiques
  • Aspectes generals de la mobilitat geogràfica a Espanya
  • Mobilitat interautonòmica de la contractació
  • Mobilitat interprovincial de la contractació
  • Fitxes autonòmiques i provincials
  • Fluxos interautonòmics i interprovincials de la contractació