Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Informe del Mercat de Treball dels Majors d'anys. 45

El Servei Públic d'Ocupació Estatal aborda la situació del mercat de treball, tant des d'un punt de vista general, a través de l'informe estatal, com des del de col·lectius d'interès per a l'ocupació, mitjançant els informes específics elaborats per a tal fi.

Tots aquests informes són resultat dels estudis que desenvolupa l'Observatori de les Ocupacions amb la finalitat de proporcionar a l'usuari una informació actualitzada i completa.

Aquest Informe del Mercat de Treball dels Majors d'anys 45 s'estructura en una sèrie de capítols en els quals es van desglossant les principals variables que componen el mercat laboral, amb la finalitat d'exposar de forma clara i senzilla, tant la situació actual, com els possibles canvis conjunturals i estructurals que es puguin produir en el mateix.

Índex:

 • Índex de gràfics i taules
 • Objectius
 • Metodologia
 • Informació més rellevant
 • Població
 • Afiliació a la Seguretat Social
 • Contractació
 • Demandants d'ocupació parats
 • Ocupacions
 • Dades territorials
 • Glossari de termes