Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Informe del Mercat de Treball per col·lectius de la província de ...

Publicacions 2024

El Servei Públic d'Ocupació Estatal aborda la situació del mercat de treball mitjançant informes específics elaborats per a tal fi, tant a nivell estatal com a provincial.

Tots aquests informes són resultat dels estudis que desenvolupa l'Observatori de les Ocupacions amb la finalitat de proporcionar a l'usuari una informació actualitzada i completa.

Aquests informes del Mercat de Treball provincials per col·lectius s'estructuren en una sèrie de capítols en els quals es van desglossant les principals variables que componen el mercat laboral, amb la finalitat d'exposar de forma clara i senzilla, tant la situació actual, com els possibles canvis conjunturals i estructurals que es puguin produir en el mateix.

Índex

 • Percentatge del col·lectiu sobre la població total.
 • Evolució anual de la població.
 • Percentatge l'afiliació total.
 • Evolució anual de l'afiliació del col·lectiu.
 • Percentatge de contractes del col·lectiu sobre la contractació total.
 • Evolució anual de la contractació del col·lectiu.
 • Contractació del col·lectiu per nivell formatiu i sexe.
 • Evolució anual de la taxa de temporalitat del col·lectiu.
 • Evolució anual de la contractació del col·lectiu per sectors d'activitat i sexe.
 • Percentatge del col·lectiu sobre el total d'aturats.
 • Evolució anual dels aturats.
 • Aturats per nivell formatiu i sexe.
 • Evolució anual de aturats segons antiguitat en la demanda.
 • Evolució anual d'aturats per sectors d'activitat i sexe.
 • Distribució percentual de la contractació del col·lectiu en els grans grups ocupacionals. Evolució.
 • Distribució percentual de les sol·licituds d'ocupació del col·lectiu en els grans grups ocupacionals. Evolució.

Col·lectius

 • Dones
 • Majors d'anys. 45
 • Joves menors d'anys. 30
 • Estrangers
 • Persones amb discapacitat
icono descarga

Informe del Mercat de Treball per Col·lectius a la província de...