Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal

NIPO: Actualizado a 19 / d’octubre / 2022

Què és l'Observatori de les Ocupacions del SEPE

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, orgànicament adscrit a un Àrea de la SGEI dels Serveis Centrals del SEPE, es compon d'una xarxa que s'estén en tot el territori nacional, l'estructura central del qual dirigeix, organitza, planifica i ajusta els treballs dels tècnics experts en mercat de treball de les 52 Adreces Provincials del SEPE.

Realitza informes i anàlisis de mercat de treball, utilitzant tècniques quantitatives i qualitatives en els diferents àmbits geogràfics (estatal, autonòmic, provincial i municipal), amb una actualització permanent dels indicadors sociolaborals.

La xarxa de l'Observatori de les Ocupacions del SEPE, en les seves activitats de prospecció i detecció de necessitats formatives, informa dels canvis que es produeixen en les activitats econòmiques i ocupacions per anticipar-se i respondre als reptes i requeriments que el mercat laboral demanda. Aquesta xarxa està organitzada en grups de treball que es complementen consiguiéndo una interrelació entre les metodologies i els productes elaborats.

Per contactar amb l'Observatori de les Ocupacions del SEPE:

observatorio.ocupacional@sepe.es

Per contactar amb les Adreces Provincials:

observatorio.nombredetuprovincia@sepe.es

Descarregar fulla informativa.