Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estudi Prospectiu del Sector Comercio Detallista a Espanya

2018

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a través de l'Observatori de les Ocupacions, realitza estudis sobre el mercat de treball centrant-se en el coneixement de les activitats econòmiques i de les ocupacions, així com en les tendències i en les perspectives d'ocupació, per conèixer quins són les activitats econòmiques que tenen millors perspectives d'ocupació a curt i mig termini.

Aquest informe analitza el sector del Comerç Minorista tenint en compte la importància que té en l'economia del país. Un sector que, després d'haver resultat molt afectat per la recent crisi econòmica, està mostrant signes de recuperació i, a més, ha d'afrontar i assumir els reptes que planteja la modernització, el canvi d'hàbits en el consum, l'elevada competència i els avanços tecnològics relacionats amb la digitalització que afecten a l'activitat econòmica en general i especialment al comerç minorista.

Davant el gran desafiament que suposa la competitivitat i l'adaptació a una nova realitat en la venda al detall, pel que fa a l'ocupació, és molt important conèixer com evoluciona la demanda de noves ocupacions i quins seran les noves competències que requereix el mercat als treballadors, amb la finalitat d'adaptar l'oferta formativa a les necessitats de formació que genera aquesta realitat tan canviant.

Índex

  • Introducció i objectius de l'estudi
  • Metodologia
  • Caracterització del sector
  • Mercat de treball
  • Visió del sector a partir de l'opinió de diferents experts
  • La formació relacionada amb el sector
  • Informació de les ocupacions
  • Conclusions
  • Marco normatiu
  • Fuentes i experts consultats