Seu electrónica

Pressupost inicial d'ingressos i despeses 2021

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Pressupost inicial d'ingressos per a l'any 2022 (en milers d'euros)

Pressupost inicial de despeses per a l'any 2022 (en milers d'euros)