Seu electrónica

Necessitats formatives de les ocupacions

L'Observatori de les Ocupacions del SEPE realitza la prospecció i detecció de necessitats formatives del sistema productiu partint de la identificació d'ocupacions que a curt i mig termini ofereixen millors perspectives laborals. La fi és detectar possibles manques formatives per poder anticipar-se a les necessitats de qualificació futures.
Presentem, de cada ocupació analitzada, les necessitats de formació en competències tècnic professionals, les necessitats en competències transversals, les activitats econòmiques on es contracten aquestes ocupacions, la situació de l'ocupació al mercat de treball i la distribució territorial. També trobaràs en els Informes complets les necessitats de formació de les Famílies Professionals.

Cerca una ocupaciói coneix les competènciesrequerides per exercir-la

Escriu una ocupació i descobreix les competències que es demanden actualment per al seu acompliment

¿No encuentra la ocupación que busca?

Consulta en  els INFORMES complets les necessitats formatives de totes les ocupacions amb millor situació al mercat de treball analitzades, així com lesnecessitats formatives de les Famílies Professionals.