Seu electrónica

Quines dades de contacte són importants per a l'enviament de dades a través de Certific@2? Com es poden modificar?

Per a la correcta comunicació entre l'empresa i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), són de vital importància el telèfon i l'adreça de correu electrònic, ja que totes les notificacions dels resultats dels enviaments realitzats es faran en l'adreça de correu electrònic que figuri en la base de dades de l'aplicació Certific@2 corresponent a l'usuari o usuària que va entrar en l'aplicació i va realitzar l'enviament de cadascun dels fitxers de comunicació.

Dentro de la aplicación Certific@2, en el menú principal, aparece la opción “Modificación de datos de contacto”, a través de la cual podrá modificar la dirección de correo electrónico en la que quiere recibir el resultado de las comunicaciones que haya realizado.

Sempre que accedeixi, podrà confirmar les seves dades de contacte, o bé modificar-los en cas que no siguin correctes.