Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Per accedir al subsidi per desocupació, el fill o la filla de la meva parella, amb qui convisc, es té en compte?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En el cas de matrimoni, el fill o la filla del cònjuge de la persona sol·licitant o persona beneficiària del subsidi que convisqui amb tots dos, podrà al·legar-se per aquesta com a càrrega familiar, sempre que sigui menor d'anys 26 o major amb discapacitat o menor d'anys 18 en acolliment, que compleixi el requisit de manca de rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI)  (quanties per aquest any) i que les despeses necessàries per a la seva subsistència siguin assumits amb càrrec als ingressos destinats a la seva unitat de convivència.

Però si es tracta d'una parella de fet, el fill o filla de la seva parella no podrà al·legar-se com a càrrega familiar per la persona sol·licitant o persona beneficiària del subsidi, ni podran tenir-se en compte els seus ingressos als afectes de determinar si compleix el requisit de tenir responsabilitats familiars.

Més informació en: "Responsabilitats familiars".

Pot sol·licitar el subsidi:

  • Presencialment: en l'oficina de prestacions que et correspongui segons el teu domicili, prèvia petició de cita en Interneto trucant per telèfon .
  • A través de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i sempre que disposis de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.