Seu electrónica

El període d'excedència per cura del meu fill/filla cotitza per a l'atur?

El període d'excedència per cura d'un fill o filla no computa com d'ocupació cotitzada per a les prestacions per desocupació. No obstant això, quan sol·liciti una prestació per desocupació l'inici del període dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació que es té en compte per al càlcul dels dies cotitzats, retrocedirà tant temps com hagi romàs en excedència.

La situació d'excedència, no superior a tres anys, per atendre a cura de cada fill o filla, es considera situació assimilada a l'alta.