Seu electrónica

He trobat un treball

Amb caràcter general, el treball, sigui per compte d'altri o per compte propi, és incompatible amb el cobrament de la prestació o el subsidi per desocupació.

Si quan es produeixi una situació que causi la suspensió o l'extinció de la prestació o el subsidi, vostè no la comunica al Servei Públic d'Ocupació Estatal i segueix percebent la prestació de forma indeguda, es considera infracció greu que se sanciona amb l'extinció de la prestació o del subsidi.

Existeixen diferents opcions o programes de compatibilitat de la prestació amb el treball, és a dir, situacions en les quals és possible treballar alhora que es percep una prestació o subsidi, tal com s'indica a continuació:

 

La norma general estableix que si vostè està cobrant una prestació contributiva o un subsidi per desocupació i comença a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp el pagament de la prestació:

  • Si el contracte dura menys de 360 dies, quan aquest finalitzi, pot sol·licitar la represa de la prestació que va interrompre en començar el treball.
  •  Si el contracte dura 360 dies o més temps, i vostè estava cobrant la prestació contributiva, quan finalitzi el contracte, pot triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que va interrompre en començar el treball o sol·licitar una nova prestació contributiva.

El dret a la prestació que tenia aprovada s'extingeix si es realitza un treball per compte d'altri de durada igual o superior a dotze mesos. No obstant això, si se li reconeix una nova prestació per desocupació sense haver esgotat la prestació anterior, vostè podrà triar entre reobrir la prestació anterior (pel temps que li restava, amb les bases, el percentatge i els topalls que li corresponien), o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Ha de sol·licitar-ho per escrit en el termini de 10 dies des de l'aprovació de la prestació.

Si vostè tria la prestació anterior, les cotitzacions que van donar lloc a la nova prestació per la qual no ha optat, no es tindran en compte per accedir a una prestació posterior.

  • Si vostè el que estava cobrant era el subsidi per desocupació i ha tingut més contractes des que es va iniciar el subsidi i entre aquests contractes i el que acaba d'acabar es reuneix un mínim de 360 dies, o si el contracte dura 360 o més dies, s'ha de sol·licitar una prestació de nivell contributiu en lloc de la represa del subsidi que es té interromput, perquè la prestació per desocupació contributiva és prioritària.

Majors d'anys 52 que estan cobrant subsidi.

Persones beneficiàries de prestacions per desocupació quan les empreses s'acullin al programa de substitució de persones treballadores en formació

Si ha aconseguit un treball mentre percep la prestació,  al moment en què sàpiga que va a produir-se, comuniqui-ho en:

  • La Seu Electrònica del SEPE, si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • El servei d'atenció telefònica, de dilluns a divendres en horari de 9 14 a hores.
  • L'oficina d'ocupació després de l'obtenció de cita prèvia a la Seu Electrònicadel Servei Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.