TREBALLADORS ESTACIONALS DEL SECTOR AGROALIMENTARI: ORGANISMES PARTICIPANTS