?REVALOR��ZASE ANUALMENTE A CUANT?A DE O SUBSIDIO POR DESEMPREGO?

A contía do subsidio por desemprego revalorízase sempre que o Goberno revalorice a contía do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM) para ese ano, dado que a contía do subsidio é o 80 % do IPREM mensual vixente en cada momento (contías para este ano).